ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 Sales

Pre-sales and general questions.

 Billing

Billing and other account related inquires

 Vizor™ (Game Services)

Support requests for the GS-X service

 Gynie™ (Website Services)

Support requests for our website services

 Software Design

Support requests for customized software development

 IT Services

Support requests for our IT support services

 Affiliate

Support for our affiliates

 Abuse

Report abuse

 Partnerships

Partnerships and Sponsorship department.

Powered by WHMCompleteSolution