ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 General

General inquiries

 Sales

Sales inquiries

 Billing

Billing and other account related inquires

 Vizor™ (Game Services)

Support requests for the GS-X service

 Gynie™ (Website Services)

Support requests for our hosted website services

 Domains

Support for domain names.

 Branding

Branding and Graphics design inquries and requests.

 GameCare +

Inquires and requests for our GameCare + managed game services.

 EliteCare +

Inquires and requests for our EliteCare + service offering customized software development.

 SysCare +

Inquires and requests for our SysCare + service offering IT Services.

 SiteCare +

Inquires and requests for our SiteCare + service offering managed website services.

 Affiliate

Support for our affiliates

 Abuse

Report abuse